0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Peter Burgoyne
۴
۲
Danny Smith
Finished
۱۵:۲۵
John Part
۰
۴
Tony Wood
Finished
۱۵:۴۵
Peter Burgoyne
۱
۴
Ciaran Teehan
Finished
۱۶:۰۰
David Wawrzewski
۴
۲
John Part
Finished
۱۶:۲۰
Danny Smith
۱
۴
Tony Wood
Finished
۱۶:۳۵
Adam Lipscombe
۴
۲
Steve West
Finished
۰۱:۳۵
Steve West
۳
۴
Sherrock Fallon
Finished
۰۲:۳۰
David Wawrzewski
۲
۴
Peter Burgoyne
Finished
۱۴:۰۰
Danny Smith
۴
۳
John Part
Finished
۱۴:۳۵
Ciaran Teehan
۴
۳
David Wawrzewski
Finished
۱۵:۰۵
John Part
۴
۲
Peter Burgoyne
Finished
۱۶:۳۵
Ciaran Teehan
۲
۴
Danny Smith
Finished
۱۶:۵۵
Tony Wood
۰
۴
David Wawrzewski
Finished
۱۷:۱۰
Sherrock Fallon
۳
۴
William Borland
Finished
۰۱:۵۵
Lee Budgen
۴
۳
Adam Lipscombe
Finished
۰۲:۱۰
William Borland
۳
۴
Lee Budgen
Finished
۰۳:۰۰
Steve West
۴
۱
William Borland
Finished
۰۳:۲۰
Adam Lipscombe
۳
۴
Sherrock Fallon
Finished
۰۳:۲۵
Sherrock Fallon
۳
۴
Lee Budgen
Finished
۰۳:۴۰
William Borland
۲
۴
Adam Lipscombe
Finished
۰۳:۵۵
Lee Budgen
۱
۴
Steve West
Finished
۰۴:۴۰
Peter Burgoyne
۱
۴
Tony Wood
Finished
۱۳:۰۵
Danny Smith
۲
۴
David Wawrzewski
Finished
۱۳:۲۵
John Part
۰
۴
Ciaran Teehan
Finished
۱۳:۵۰
Tony Wood
۴
۰
Ciaran Teehan
Finished
۱۴:۳۰
  Europe PDC European Tour - Event 2
Ryan Meikle
-
-
Nico Kurz
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
William O'Connor
۶
۳
Marko Kantele
Finished
۱۵:۳۰
Rene Eidams
۶
۴
Jurjen van der Velde
Finished
۱۸:۱۰
Jose Augusto Oliveira De Sousa
۰
۶
Ted Evetts
Finished
۱۸:۳۰
Jim Williams
-
-
John Henderson
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Ross Smith
-
-
Pascal Rupprecht
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Maik Kuivenhoven
-
-
Chris Dobey
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Raymond Barneveld
-
-
Filip Sebesta
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Ryan Joyce
۶
۴
Jermaine Wattimena
Finished
۱۶:۰۰
Brendan Dolan
۶
۱
Steve Lennon
Finished
۱۶:۳۰
Krzysztof Ratajski
۶
۵
Bradley Brooks
Finished
۱۷:۰۰
Geert Nentjes
۲
۶
Ricardo Pietreczko
Finished
۱۷:۳۵
Luke Woodhouse
۵
۶
Andy Boulton
Finished
۱۹:۰۵
  England Premier League
Michael Smith
۴
۶
Chris Dobey
Finished
۰۰:۱۵
Michael van Gerwen
۶
۰
Nathan Aspinall
Finished
۰۰:۴۰
Gerwyn Price
۶
۴
Chris Dobey
Finished
۰۱:۱۰
Michael van Gerwen
۱
۶
Gerwyn Price
Finished
۰۱:۵۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید