0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Pavel Fojt
۳
۲
Milan Smrcek
Finished
۰۳:۰۰
Jakub Levicky
۳
۲
Zbynek Zientek
Finished
۰۲:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۱
Martin Holub
Finished
۰۰:۰۰
Zbynek Zientek
۰
۳
Jakub Levicky
Finished
۰۰:۰۰
Kazda Vojtech
۱
۳
Tomas Holik
Finished
۰۰:۰۰
Josef Medek
۲
۳
Jakub Boruvka
Finished
۰۰:۳۰
Petr Macela
۳
۲
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Louda
۰
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۰۰
Karel Brozhik
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۰۳:۳۰
Eric Maresh
۱
۳
Josef Medek
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Holik
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۰:۳۰
Darin Kryl
۰
۳
Zbynek Zientek
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Holik
۳
۱
Kazda Vojtech
Finished
۰۲:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۱
Martin Holub
Finished
۰۲:۰۰
Jakub Levicky
۳
۲
Marek Blejchar
Finished
۰۰:۳۰
Martin Holub
۳
۱
Vladislav Tryb
Finished
۰۰:۳۰
Josef Ciz
۰
۳
Ladislav Svanda
Finished
۰۱:۰۰
Patrik Pycha
۰
۳
Kazda Vojtech
Finished
۰۱:۰۰
Patrik Pycha
۳
۰
Tonar Lukas
Finished
۰۱:۳۰
Marek Blejchar
۳
۲
Darin Kryl
Finished
۰۱:۳۰
Jakub Boruvka
۰
۳
Josef Medek
Finished
۰۲:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Plachy Jiri
۰
۳
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۳:۳۰
Kamil Novak
۱
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Ruzicka
-
-
Denis Hofman
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Vladimir Milata Jr.
-
-
Milan Smrcek
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Plachy Jiri
-
-
Pavel Fojt
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Karel Brozhik
-
-
Jiri Louda
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
  Russia Liga Pro
Mikhail Reznikov
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۱۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Andrey Artemov
Finished
۰۳:۳۰
Vladislav Chakhur
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۲
Alexey Uvarov
Finished
۰۱:۴۵
Igor Mihaylov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۱۵
Alexey Uvarov
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۱۵
Polyakov Petr
۳
۲
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۱
۲
Polyakov Petr
inprogress
۰۴:۰۰
Maksim Dukhin
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۰:۲۰
Polyakov Petr
۲
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Artemov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۰۰
Alexey Uvarov
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۴۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Polyakov Petr
Finished
۰۰:۰۰
Aleksandr Fedosov
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Denisov Alexey
Finished
۰۱:۱۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۱:۳۰
Igor Mihaylov
۲
۳
Aleksandr Fedosov
Finished
۰۱:۴۵
Denisov Alexey
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۱۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Aleksandr Fedosov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Fedosov
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۴۵
Mikhail Reznikov
۰
۰
Evgeniy Ilyukhin
inprogress
۰۴:۱۵
Maksim Mameka
۰
۰
Vasiliy Rudenko
inprogress
۰۴:۱۵
Andrey Artemov
-
-
Ivanov Alexander
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Vladislav Chakhur
-
-
Andrey Prokhorov
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
  Europe TT Elite Series
Karol Wisniewski
۳
۱
Jakub Maslowski
Finished
۰۱:۲۰
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۳:۰۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۳:۳۰
Michal Minda
۰
۳
Bartosz Kwodawski
Finished
۰۰:۱۰
Petas Kacper
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۰:۲۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Szymon Twardowski
Finished
۰۲:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Michal Galas
Finished
۰۲:۵۰
Adrian Eliasz
-
-
Szymon Radlo
بازی شروع نشده است
۰۴:۲۰
Makajew Maciej
-
-
Szymon Twardowski
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۰:۰۰
Michal Skorski
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۳۰
Michal Murawski
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۴۰
Daniel Bak
۰
۳
Josef Braun
Finished
۰۰:۵۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Szymon Twardowski
Finished
۰۱:۰۰
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۱:۳۰
Michal Skorski
۳
۰
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۲:۳۵
Kacper Makowski
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۳:۲۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۵۰
Michal Skorski
۲
۲
Jaroslaw Rolak
inprogress
۰۴:۰۰
Kacper Makowski
-
-
Michal Galas
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Krzysztof Kotyl
-
-
Jaroslaw Rolak
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
  Europe European Champions League Women
Tailakova Mariia
۳
۲
Nina Mittelham
Finished
۰۰:۰۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Davit Vardanyan
۳
۰
Artem Arutiunyan
Finished
۰۰:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۰:۳۰
Ishkhan Avetisyan
۰
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۰:۳۰
Alexander Sahakyan
۳
۲
Hayk Kujoyan
Finished
۰۰:۵۰
Vahe Hambardzumyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۰:۵۰
Ararat Smoyan
۲
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۱:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۰
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۱:۱۰
Ishkhan Avetisyan
۳
۱
Hayk Kujoyan
Finished
۰۱:۳۰
Vahe Hambardzumyan
۲
۳
Alexander Sahakyan
Finished
۰۱:۳۰
Ashot Shapaghatyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۱:۵۰
Samvel Parsadanyan
۳
۱
Hayk Kujoyan
Finished
۰۱:۵۰
Ararat Smoyan
۳
۰
Alexander Sahakyan
Finished
۰۲:۱۰
Ishkhan Avetisyan
۳
۰
Vahe Hambardzumyan
Finished
۰۲:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۰
Hayk Kujoyan
Finished
۰۲:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Alexander Sahakyan
Finished
۰۲:۳۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Ishkhan Avetisyan
Finished
۰۲:۵۰
Samvel Parsadanyan
۳
۰
Vahe Hambardzumyan
Finished
۰۲:۵۰
Hayk Kujoyan
۳
۰
Vahe Hambardzumyan
Finished
۰۳:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Alexander Sahakyan
Finished
۰۳:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Ishkhan Avetisyan
Finished
۰۳:۳۰
Samvel Parsadanyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۳۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۰
Vahe Hambardzumyan
Finished
۰۳:۵۰
  World TT-CUP
Marek Kulisek
۰
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۲۰
Martin Lepka
۲
۳
Martin Boltik
Finished
۰۰:۲۵
Petr Semrad
۰
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۵۰
Hluchy Marek
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۵۵
Sochor Miroslav
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۲۰
Martin Lepka
۱
۳
Tomas Krejci
Finished
۰۱:۲۵
Martin Boltik
۱
۳
Hluchy Marek
Finished
۰۱:۵۵
Jan Hendrych
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۲:۲۰
Hluchy Marek
۱
۳
Tomas Krejci
Finished
۰۲:۵۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید