0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 3x3
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
inprogress
۰۷:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۶
۱۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۳
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۴
۱۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۰
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
inprogress
۰۷:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
-
-
Denver Nuggets 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۵
  World NBA 2K21 1x1
Tracy McGrady
۱۱
۱۳
Luka Doncic
Finished
۰۰:۴۰
Damian Lillard
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۱:۳۰
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۳:۴۰
Kobe Bryant
۱۵
۱۳
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۰:۰۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۰:۱۰
James Harden
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۲۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۳۰
Damian Lillard
۶
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۵۰
James Harden
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۱:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۱۰
Luka Doncic
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۱:۴۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۲:۱۰
Bradley Beal
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۲:۲۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۳۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۴۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۵۰
LeBron James
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۱۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۳۰
James Harden
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۴:۰۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
LeBron James
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۲۰
Michael Jordan
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۴:۳۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۴۰
Damian Lillard
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۴:۵۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۱۰
Kawhi Leonard
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۲۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۵:۳۰
Russell Westbrook
۱۱
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۰۵:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۶:۰۰
Michael Jordan
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۱۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۶:۳۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۶:۴۰
Michael Jordan
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۵۰
James Harden
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۱۰
Damian Lillard
۱۰
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۲۰
LeBron James
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۰
James Harden
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۴۰
Tracy McGrady
۵
۸
Michael Jordan
inprogress
۰۷:۵۰
Luka Doncic
-
-
Bradley Beal
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۰
  World NBA 2K22 Cyber League
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۴
۱۱۹
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۹
۱۲۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۷۸
۹۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۰۶:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۷
۱۰۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۵
۹۹
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۹
۱۳۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۰۹
۱۲۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۱۰
۱۲۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۲۰
۱۱۵
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۱۷
۱۰۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۹
۱۰۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۳۳
۴۴
Atlanta Hawks (Cyber)
inprogress
۰۷:۳۰
  World NBA 2K20 Cyber League
Orlando Magic (Cyber)
۸۸
۶۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۴
۱۰۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۵۳
۶۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۱
۵۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۷۶
۷۱
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۹
۷۱
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۸
۷۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۷
۷۰
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۰۲
۶۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۴
۸۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۱۱
Indiana Pacers (Cyber)
۷۱
۶۲
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۳
۶۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۶۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۱
۷۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Denver Nuggets (Cyber)
۹۵
۸۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۹
۶۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۳۲
۲۴
Atlanta Hawks (Cyber)
inprogress
۰۷:۳۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید