0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Miroslav Barta
۱
۳
Roman Polovka
Finished
۰۱:۰۰
Michal Regner
۳
۱
Karel Brozhik
Finished
۰۴:۰۰
Jan Berger
۰
۳
Lukas Babicka
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jan Berger
Finished
۰۴:۰۰
Jan Vidourek
۳
۰
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۰۰
Petr Korp Sr.
۱
۳
Daniel Lieskovsky
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Levicky
۲
۳
Zbynek Zientek
Finished
۰۰:۳۰
Daniel Lieskovsky
۳
۱
Marcel Pikous
Finished
۰۰:۳۰
Michal Regner
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۲:۳۰
Kamil Novak
۰
۳
Gabriel Vaclav Senior
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Nesnera
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۶:۳۰
Jan Berger
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۳۰
Ladislav Svanda
۳
۱
Vlastimil Kaisler
Finished
۰۰:۳۰
Vitezslav Malina
۳
۲
Jan Vidourek
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Petr Korp Sr.
Finished
۰۱:۰۰
Vlastimil Kaisler
۱
۳
Ladislav Svanda
Finished
۰۱:۳۰
Miroslav Barta
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۰۱:۳۰
Darin Kryl
۲
۳
Jakub Levicky
Finished
۰۱:۳۰
Marcel Pikous
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۳۰
Zbynek Zientek
۳
۲
Vojtech Konvicka
Finished
۰۲:۰۰
Jan Vidourek
۱
۳
Vitezslav Malina
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۲:۳۰
Karel Brozhik
۳
۲
Jiri Nesnera
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Louda
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۳:۳۰
Michal Zahradka
۲
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۴:۳۰
Gabriel Vaclav Senior
۱
۳
Lukas Babicka
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Louda
۱
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Novak
۱
۳
Jan Berger
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Nesnera
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۵:۳۰
Lukas Babicka
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Karel Brozhik
۳
۱
Michal Zahradka
Finished
۰۶:۰۰
Jan Berger
۳
۰
Gabriel Vaclav Senior
Finished
۰۶:۰۰
Lukas Babicka
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۶:۳۰
Gabriel Vaclav Senior
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۷:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Jiri Nesnera
Finished
۰۷:۳۰
Michal Regner
۳
۰
Karel Brozhik
Finished
۰۸:۰۰
Lukas Babicka
۰
۳
Gabriel Vaclav Senior
Finished
۰۸:۰۰
Vladimir Havlicek
-
-
Jan Sucharda
inprogress
۱۰:۳۰
Jan Sucharda
-
-
Jan Svoboda
inprogress
۱۱:۳۰
Jan Sucharda
-
-
Jiri Vojtech
inprogress
۱۳:۰۰
  World TT-CUP
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۲:۲۵
Roman Rybachuk
۰
۳
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۰:۲۵
Brozek Michal
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۵۰
Ilya Semenyuk
۳
۲
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۲:۵۵
Serhii Berezynskyi
۳
۱
Roman Rybachuk
Finished
۰۰:۵۵
Marek Kulisek
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۰۱:۲۰
Ilya Semenyuk
۰
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۱:۵۵
Serhii Berezynskyi
۳
۰
Roman Rybachuk
Finished
۰۴:۲۵
Ilya Semenyuk
۳
۰
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۱:۲۵
Ilya Semenyuk
۳
۱
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۳:۵۵
Marek Kulisek
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۲۰
Marek Kulisek
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۰۱:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Pasek Dominik
Finished
۰۲:۲۰
Sergii Lugovskyi
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۳:۲۵
Serhii Berezynskyi
۳
۰
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۴:۵۵
Ilya Semenyuk
۲
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۵:۲۵
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Ilya Semenyuk
Finished
۰۵:۵۵
Sergey Skachenko
-
-
Igor Sukovaty
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Sergey Korobeinik
۱
۳
Spartak Abalmaz
Finished
۰۰:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۲
Andrey Burdakov
Finished
۰۰:۰۰
Oleg Andreev
۳
۲
Oleg Saenko
Finished
۰۰:۳۰
Oleksandr Liushnia
۰
۳
Spartak Abalmaz
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Korobeinik
۰
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۱:۰۰
Oleg Andreev
۰
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۱:۰۰
Oleksandr Liushnia
۱
۳
Sergey Korobeinik
Finished
۰۱:۳۰
Aleksandr Horoshko
۱
۳
Oleg Saenko
Finished
۰۱:۳۰
Oleg Saenko
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۲:۰۰
Spartak Abalmaz
۳
۲
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۲:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۲
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۲:۳۰
Aleksandr Horoshko
۳
۱
Oleg Andreev
Finished
۰۲:۳۰
Spartak Abalmaz
۳
۰
Sergey Korobeinik
Finished
۰۳:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۲
Yan Krol
Finished
۰۳:۳۰
Spartak Abalmaz
۱
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۳:۳۰
Vitaliy Krokhmal
۲
۳
Sergey Korobeinik
Finished
۰۴:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۱
Yan Krol
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Korobeinik
۰
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۴:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۴:۳۰
Vitaliy Krokhmal
۳
۱
Spartak Abalmaz
Finished
۰۵:۰۰
Vitaliy Solovey
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۰۰
Yan Krol
۳
۲
Sergey Buluy
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Buluy
۰
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۶:۰۰
Yan Krol
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۶:۳۰
Yan Krol
۳
۱
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۰۰
Sergey Buluy
۰
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۷:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۸:۰۰
Sergey Buluy
۲
۳
Yan Krol
Finished
۰۸:۳۰
Artyom Doroshenko
۱
۲
Vitaliy Khamurda
inprogress
۰۹:۰۰
  Europe TT Elite Series
Daniel Gorak
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۰:۰۰
Matkowski Jakub
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۴۵
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۱:۰۰
Michal Skorski
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۱۵
Igor Misztal
۳
۲
Szymon Marciniak
Finished
۰۲:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Michal Skorski
Finished
۰۲:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۳۵
Matkowski Jakub
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۴۵
Petas Kacper
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Matkowski Jakub
Finished
۰۳:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۴:۰۰
Michal Skorski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۶:۰۰
Igor Misztal
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۷:۰۰
Makajew Maciej
۳
۱
Szymon Marciniak
Finished
۰۷:۳۰
Petas Kacper
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۸:۳۰
Igor Misztal
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۹:۰۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Armen Darbinyan
۰
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۱:۵۰
Ararat Smoyan
۳
۰
Armen Darbinyan
Finished
۰۴:۱۰
Davit Mirzoyan
۳
۲
Ararat Smoyan
Finished
۰۶:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید